Også udenfor for banen går det godt for Lemvig-Thyborøn Håndbold

Aktieselskabet bag Lemvig-Thyborøn Håndbold afviklede torsdag den 25. november 2021 ordinær generalforsamling i Lemvig Idræts-og kulturcenters mødelokale. Der var udover bestyrelse og direktør fremmødt otte aktionærer. De var vidner til en stille og rolig generalforsamling, som blev en let opgave for dirigenten Ole Rømer.

Formand Tommy Bomholdt Gay fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses i regnskabet. Her kan man også se, at driftsresultatet var tilfredsstillende med et overskud på kr. 48.985,-, og at selskabets egenkapital nu udgør kr. 900.996,-. 

Vedtægterne foreskriver at alle bestyrelsesmedlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Tommy Bomholdt Gay, Jens Ole Mehl, Helle Noe, Bodil Kejser og Michael Larsen, samt nyvalg af Bjarke Bitch og Peder I Dali. Alle blev enstemmig valgt. Bestyrelsen består herefter af syv medlemmer, men vil blive suppleret med nok én, idet moderklubben Lemvig Nissum Håndbold fra sin bestyrelse har ret til at få et medlem med.

Der var også genvalg til revisor - Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Lemvig.

Formand Tommy Gay afrundede generalforsamlingen med at takke sponsorer og sæsonkortholdere for en fantastisk opbakning i en sæson, hvor de grundet Covid 19 restriktionerne ikke havde fået den lovede vare.

Endvidere takkede han bestyrelsen og medarbejderne for godt samarbejde i det forgangne år, og overbragte en stor tak til de frivillige hjælpere, fans, spillere og trænere for deres indsats. Der var også en meget stor tak til Ole Rømer for god ledelse af generalforsamlingen, og for det store arbejde han gør for klubben ved at have et komplet arkiv næsten helt tilbage til klubbens stiftelse.