LTH søger direktør på fuldtid

Har du ledelseserfaring og en stærk kommerciel profil kombineret med en innovativ tilgang til løsninger? Vil du være med til at løfte en virksomhed med stærke rødder i lokalsamfundet? Vil du gå foran og sætte retningen for en klub med stolte traditioner, og har du ligeledes en vilje af stål?

Har ovenstående skabt din interesse, så læs videre her:

  • Kunne du tænke dig nye udfordringer og være med til at sætte retningen for en håndbold liga klub i Danmark?
  • Vil du være med til at forme klubbens fremtid drevet af ildsjæle og frivillige?
  • Er du en solid netværker og ser det som en force i forbindelse med sponsorater?
  • Kender du mekanismerne der får et team til at stå sammen?
  • Tænker du i cirkulær økonomi?
  • Er du det stærke led mellem spillere, trænere, udvalg, bestyrelse og frivillige?

Kan du svare ’ja’ til ovenstående, så brug fem minutter på at læse videre!

Vores ledelse har valgt at trappe ned, og vi har derfor brug for dig som vores nye direktør. I den forbindelse vil der naturligvis være en overleveringsperiode, hvor du bliver støttet af den i dag siddende ledelse, som over tid forbereder den kommende pensionist tilværelse.

Som direktør får du en nøglefunktion i forbindelse med LTH’s udvikling som ligaklub i Dansk Håndbold. Fremadrettet løfter du det daglige arbejde som bl.a. består i pleje af vores sponsorer, økonomi og administration, dialog med det kommunale set-up og øvrige samarbejdspartnere alt sammen i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere.

Primært

  • Vil du have det overordnede ledelsesansvar og være klubbens kontakt i forhold til Dansk Håndbold Forbund og Divisionsforeningen og
  • være ansvarlig for at bringe virksomheden videre med implementering af den fremtidige strategi, hvor ærlighed, kvalitet og tætte relationer er nøgleord.

Om dig

Du har gode koordineringsevner til at skabe overblik ved at opstille mål, uddelegere og sørge for rettidig opfølgning

Du har erfaring indenfor professionel idræt eller foreningsarbejde og meget gerne med erfaring indenfor sponsorsalg. Måske har du selv været professional idrætsudøver?

Du er fleksibel i forhold til mødeaktivitet og kampafvikling og er naturligvis derfor en del af ’teamet’

Gage og arbejdssted

Løn og benefits vil modsvare dine kvalifikationer.

LTH har kontorfaciliteter på adressen Christinelystvej 8, 7620 Lemvig.

Kontoret har til huse i Lemvig Idræts- og Kulturcenter, hvor hjemmekampene spilles  i Arena Vestjylland forsikring.

Noget for dig?

Kan du se dig selv i ovenstående, så brug ca.15 min. på at besvare de spørgsmål som er formuleret i et virtuelt interview. Klik her!

Du skal ikke skrive en tidskrævende, målrettet ansøgning, ligesom du heller ikke i første omgang skal fremsende dit CV.

God fornøjelse!