Lemvig Nissum Håndbold Bestyrelse

Bestyrelsen er blevet valgt på generalforsamlingen den 2/9-2019, men der mangler 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen, hvorfor der snarest vil blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen består pt af følgende medlemmer:

Gitta Visholm

Sten Jensen

Kristian Vinther

Anders Kalsbøl

Anne Marie Hauskov