UFFE NOES SKRIVEBORDSSKUFFE   +   ARG MODSTANDER AF SAMMENLÆGNINGEN

I perioden inden sammenlægningen i september 1969 var Uffe formand for Nr. Nissum KFUM; et job, han ikke var begejstret for. Men nogen skulle jo ta`sig af det, som han selv udtrykker det. Vi var nogle i bestyrelsen; undertegnede som kasserer og Kaj ”Fido” som sekretær, der var lidt uforstående overfor Uffes meget lille interesse for brevene til foreningen.

Der kom rigtig meget post til Uffe. De forsendelser, som så betydningsfulde ud, blev set igennem – al den øvrige post lagde Uffe i den store skrivebordsskuffe i spisestuen. Så vidste man da, hvor de var.

”Fido” og jeg fik på et tidspunkt lov til at gennemgå skuffen. Det var spændende læsning. Bl.a. masser af henvendelser angående opvisningskampe, lister over spillere, som var kommet på udvalgte hold, lykønskninger i forbindelse med oprykninger og meget mere. Den mest spændende kuvert var en invitation fra en tjekkoslovakisk klub, som ønskede gensidig besøg, hurtigst muligt. Denne klub hed TEPNA og lå i byen Nachod, tæt på den polske grænse. Denne invitation var fra forsommeren 1969.

Der var stor interesse for mulighed for at få besøg – og ikke mindst at besøge sådan et østeuropæisk land.

Så kom vi frem til afstemningen om sammenslutningen af Nørlem IF og Nr. Nissum KFUM i sensommeren 1969.  

Jeg var arg modstander af en evt. sammenslutning af de to klubber. Os fra Nr. Nissum, som kunne det hele – og så ”drengerøvene” fra Nørlem (Lemvig), som jo bare var børn. Tænk at nogen kunne komme i tanker om, at en sådan sammenlægning kunne være en mulighed – og endda en god ide. Det var lige som om, at man tog noget fra det stabile/etablerede i Nr. Nissum og ville flytte det til Lemvig.

Resultatet af afstemningen om sammenslutningen blev, at de 2 klubber blev slået sammen til Nr. Lem/Nr. Nissum KFUM

OG TAK FOR DET

Man kan jo godt ha` en ide om at en sådan sammenslutning er ”hul i hovedet” –   men man har da også lov til at indrømme/se, at denne sammenlægning var/er en nødvendighed for at håndbolden i kommunen ”kører” på et så højt plan, som det gør.

Jeg/vi glæder os (i dag) til at se de kampe med Lemvig, vi kan nå i håndboldligaen – vi nyder det – og kan ikke lade være med at engagere os i kampene.

God vind fremover – både NNFH og Lemvig/Thyborøn Håndbold.

For øvrigt bør det nok nævnes, at der blev valgt en dygtig og handlekraftig bestyrelse for den nye klub i efteråret 1969.

Der blev arbejdet godt og grundigt i udvekslingsplanerne med den tjekkiske klub, Nachod. Besøg på Industrihotellet i Lemvig af ca. 35 spillere, bestyrelsesmedlemmer og sikkerhedsfolk midt i marts måned i 1970. Besøg i Tjekkoslovakiet i august samme år. To arrangementer som tydelig viste, at der var gang i – og visioner i den nye bestyrelse. Det var et par vellykkede arrangementer, som den nye klub kunne være stolte af. Folk som Ole Baun, Ole Rømer, Freddy Bonde – og også undertegnede og et par stykker mere, fik lov til at være med i.

Gnidningsfrit var det ikke – men opgaverne blev løst ved kommunikation og samarbejde – og et fantastisk ”gå på mod”.