Stort set hele vores koncept er bygget på bidrag fra virksomheder og private.
Vi har til den kommende sæson sammensat vores produktpakke som følger:

HOVEDSPONSOR(ER)   individuelle aftaler

VIP partner
Som SUPER Partner,  med tilkøb af supplerende produkter matchende nævnte prisniveau
Som VIP Partner vil firmalogo komme på brevpapir, kuverter og rullebannerreklame på hjemmside


SUPER Partner
Som erhvervs partner, med tilkøb af supplerende produkter matchende nævnte prisniveau
Som SUPER Partner vil  firmalogo  komme på brevpapir, kuverter og rullebannerreklame på hjemmside


Erhvervs Partner PLUS
Som erhvervs partner,  med tilkøb af supplerende produkter matchende nævnte prisniveau


Erhvervs Partner
Adgang for 2 personer til erhvervsklub ifm hjemmekampe (*)
Adgang for 2 personer med fast reserverede siddeplads til hjemmekampe
Sponsornavn/logo  på reserverede stole i vestjyskBank Arena
Sponsornavn/logo  på klubbens hjemmeside
Sponsornavn/logo i klubbens kampprogram
Adgang for 2 personer til klubbens årlige sponsor/aktionærfest
Adgang for at rundsende informationer via mails/nyhedsbreve til andre medlemmer i erhvervsklubben

(*) erhvervsklub vil typisk være event i umiddelbar tilknytning til hjemmekampe, hvortil der vil være oplæg til kamp fra klubbens direktør, formand eller sportschef,  profilering og information fra dagens kampsponsor,  profilering eller information fra øvrige medlemmer af erhvervsklub, samt typisk omkranset af lidt lunt, en øl eller vand under mødet, samt mulighed for en øl/vand i pausen – typisk sponsoreret af dagens kampsponsor.  Erhvervsklubarrangementer vil typisk også kunne være med deltagere inviteret af dagens kampsponsor. Der vil lejlighedsvis til erhvervsklub arrangementer også være udefrakommende information fra foredragsholder eller andre spændende personer.

 

Klub Partner
Adgang for 2 personer med fast reserverede siddeplads til hjemmekampe
Sponsornavn/logo  på reserverede stole i vestjyskBank Arena
Sponsornavn/logo  på klubbens hjemmeside Sponsornavn/logo i klubbens kampprogram
Adgang for 2 personer til klubbens årlige sponsor/aktionærfest

 

Sponsor Partner  (uden håndbold)
Sponsornavn/logo  på klubbens hjemmeside
Sponsornavn/logo i klubbens kampprogram
Adgang for 2 personer til klubbens årlige sponsor/aktionærfest

 

SUPPLERENDE  produkter:

vestjyskBANK Arena:
Vi kan i vestjyskBank Arena sælge følgende produkter:

VÆG REKLAMER
1,20 x 6,00 meter, 
  0,75 x 2,00 meter,   0,35 x 2,00 meter

BANDE REKLAMER
0,75 x 2,00 meter,    0,35 x 2,00 meter

Bemærk omkring bande reklamer, kan der i forbindelse med afvikling af aktiviteter i vestjyskBANK Arena være forhold som gør at arrangør har fortrinsret over for sponsorer mm som gør at bandereklamer ikke er synlige under event grundet egne reklameskilte, stole mm.

Bande- og vægreklamer aftaler følger så vidt muligt kalender året. Opkræves ved start af perioden med opkrævning for det kalenderår aftalen løber for. Således ved flerårig aftale opkræves der kun forud for et kalenderår af gangen. Kan aftales frem til 31.12.2015.

 RULLEBANDE REKLAMER (*)
3,00 meter,    9,00 meter og   18,00 meter

GULV REKLAMER (*)
1,00 x 3,00 meter

(*) rullebande- og gulv reklamer vises placeres og vises udelukkende i forbindelse med klubbens hjemmekampe, herunder selvfølgeligt tv kampe.

 Bemærk: produktionsomkostninger til samtlige produk fremstillinger, herunder ophængning/montering af reklamer, afholdes af sponsor, såfremt anden aftale ikke foreligger. 

Vi hjælper gerne med layout og produktion, samt opsætning af reklamer efter aftalt pris i arena.

PRODUKT SORTIMENT:

KAMPSPONSOR
Få din helt egen kamp, hvor du kan promovere dit firma og produkter på en måde du ønsker i samarbejde med klubben. På kampdagen har du muligheder for profilering i arena, udenfor arenaen, og/eller i forbindelse med aktivitet i erhvervsklubben.

– Profilering i annonce i Lokalavisen Lemvig og kampprogram i forbindelse med kampen
– Mulighed for uddeling af materiale til såvel erhvervsklub som publikum
– Mulighed for opstilling af demostandere + andre aktiviteter under kampen
– Mulighed for taletid i erhvervsklubben
– Firmanavn nævnes under kamp
– eventuelt egne speaks som arena speaker kan læse op under kamp.


PERSONLIG SPILLER SPONSOR – FOR EN HEL SÆSON
– Firmalogo på personlig sponsor spilletrøje (hjemme- og udekamp trøje)
– Firmalogo og firmanavn ved holdopstilling i kampprogram
– Roll-up banner med firmalogo og billede af sponsor spiller med dine tekstønsker. Benyttes i forbindelse
med  arrangementer i erhvervsklub. Når du har events i virksomhed
– overdrages din virksomhed efter sæson
– Firmalogo på klubbens hjemmeside
– Råderet over spiller i reklameøjemed i DIN virksomhed efter nærmere aftale med klub og spiller
– Firmanavn bliver nævnt i forbindelse med hver scoring fra din personlige sponsor spiller
– 25 engangs-fribilletter – ståpladser – som kan uddeles af dig til valgfrie personer og kampe til brug gennem
sæson

Prisen er inkl. tryk af spillertrøje, produktion af roll-up med dine informationer og budskaber.

KØB DIN EGEN ARENA LOUNGE
Som et helt nyt koncept til sæson 2013/14 har vi et produkt som vi kun kan sælge til meget få partnere.
Et rigtigt godt produkt som kan tilpasses til din virksomhed:

Produktet indeholder:
– xx antal adgangskort til erhvervsklub svarende til beskrivelse under erhvevssponsor beskrivelsen
– xx nummererede siddepladser til samtlige turnerings-, kvalifikations- og pokalkampe i sæson (virksomhed)
– xx nummererede siddepladser til brug for jeres kunder eller andre til hver kamp i en sektion for sig selv
– Stor vægreklame med jeres firmalogo på væg eller bande foran
– eller bag ved jeres sponsor lounge
– Logo/firmanavn på samtlige stole tilknyttet jeres sponsor lounge
– Logo/firmanavn på samtlige spillertrøjer eller shorts
– xx stk stk.Roll-up baner placeret ved jeres vip-sponsor lounge – med jeres informationer og budskaber.
– Firmalogo i kampprogram – Firmalogo på hjemmeside
– xx personlig(e) spillere tilknyttet arena lounge aftale  med services under PERSONLIG SPILLER SPONSOR
– Mulighed for promovering / kampsponsorrat i forbindelse med en hjemmekamp i løbet af året.
– Logo på firmabrevpapir, kuverter og rullebanner reklame på hjemmeside

 

SPILLERTØJ Spillertrup: (12 – 20 spiller trøjer)
Spillertrøjer & shorts:                 Individuelle aftaler – kontakt din sponsorrådgiver i klubben    

PARADE DRAGTER SPILLERE OG OFFICIALS OMKRING KLUBBEN
Der er aftaler omkring hovedsponsoraftale hvor denne vil blive fremvist på parade dragter, herudover sælges:

INDIVIDUELLE REKLAME SPONSOR TRYK PÅ PARADE TRØJER (TRÆNINGSTØJ) SOM FØLGER:
Træningsdragt overdele Træningsdragter buks
Placering skal aftales i samråd med hoved og vip sponsorer.
Tryk omkostninger afholdes af klubben. Eventuelt setup og udgift til logolayout afholdes af sponsor.

TRÆNER, FYSIOTERAPEUT, HOLDLEDER, ØVRIGT PERSONALE: Forhør nærmere om muligheder

 

ØVRIGE MULIGHEDER  / EVENTS OVER ÅRET:

NET AUKTION:  LTH-AUKTION.DK
Klubben afholder 1 – 2 gange hvert år en net-auktion. Til denne auktion har vi haft mange gode og indbringende effekter. Til net auktionen har vi fra mange sponsorer fået produkter til salg på disse auktioner. Produkter hvor provenu er gået til klubbens arbejde. Disse auktioner har været en god supplerende indtægtskilde til den daglige drift.

Har du produkter, arbejdstimer, eller andet til rådighed du kunne tænke dit, at få profilleret som auktionsprodukt til en kommende lth-auktion – så sig til.

Vi har været overraskede over hvor mange besøg vores hjemmeside har genereret omkring auktionsafviklingen. Til sidste auktion var der over 14.000 besøgende på hjemmesiden. Derfor har vi også mulighed for at give noget eksponering igen til bidragsyderne til auktionerne.

Kontakt os gerne hvis du ønsker at hjælpe os med produkter eller arbejdsydelser til næste auktion.

OUT-LET MESSE
Klubben afholder i forbindelse med en hjemmekamp på et velvalgt tidspunkt en out-let messe. En messe hvor du kan byde ind på leje af en standplads i 3-4 timer til fornuftige priser. En messe som ligger i forbindelse med en hjemmekamp og hvor gæster genereres fra klub og mersalg i form af vores annoncering herom. Har du lyst til at være en del af et sådan koncept så kontakt din sponsor ansvarlige.

 AKTIONÆR-FEST
Klubben afholder hvert år – typisk i februar – en aktionær- og sponsorfest. Det primære formål er at binde gode relationer sammen og gerne i festlig lag.  Klubben har ikke afsat midler i regnskab til, at festen skal være en stor udgift for os. Derfor benytter vi festen som en mulighed for at generere bidrag fra sponsorer om levering af alt fra produkter til madlavning, selve madlavning, effekter til salg til festen, borddækning mm. Altså generelt en sponsorbetalt middag – hvor gæsterne dog selv skal betale for drikkevarerne. Traditionen tror har det været nogle rigtig sjove fester, hvor vi også har mulighed for at give vores mange hjælpere noget igen. Har du lyst til at tilkendegive bidrag af produkter (kød, tilberedning af salater, kartofler eller andet) til den aktionær/sponsorfesten i februar 2014 – så kontakt din sponsor ansvarlige. Eller mail til klubben på
mail@lt-haandbold.dk. Der er en markedsføringsværdi i arrangementet i form af forskellig profillering.

Dine sponsorkontakter hos Lemig Thyborøn Håndbold:

Du er altid velkommen til at kontakte en hvilken som helst repræcentant for Lemvig Thyborøn Håndbold for at høre om muligheder for at blive partner hos os. Officielt har vi “udnævnt” følgende personer til vore sponsor-“ambassadører:

Henning Sørensen tlf. 2174 4835 hs@vestjyskbank.dk