Dansk håndbold har stolte traditioner. Traditioner som er skabt gennem et stort arbejde i mange foreninger og klubber rundt i landet. Traditioner som er skabt helt fra de små årgange, hvor håndbold har været en, af måske flere fritids aktiviteter for såvel børn som voksne.

Der bliver i disse klubber skabt en rigtig god grobund for en sund kultur, som i dag er særdeles vigtigt at bakke op omkring. Dette af mange årsager, samvær, hygge, fællesskab, ansvar, motion og overvægt. Forhold hvor sporten tager over og bidrager til en sund hverdag, hvor alternativet kan være andre mindre givende fritids interesser.

Der bruges i vores klub og endnu mere i vores samarbejdsklubber rigtigt meget tid på opgaver omkring håndbold på alle niveauer. Sport på eliteplan koster  – Vi føler det er vigtigt, at have nogle pejlemærker og idealer. Her skabes motivationen og interessen for at ”føde” en sund interesse fra de uge år. Vores mission er skabe så gode rammer, at interessen holder, og  herved skabe nye gode ambassadører for vores håndboldkultur, som vi kan være stolte af – måske langt uden for vores kommunegrænse.

Vi vil gerne bygge videre på disse traditioner og behøver derfor til stadighed en stor lokal opbakning, for at kunne gennemføre vores ambitioner og opgaver hermed.

 

Sponsor hos Lemvig Thyborøn Håndbold og hvad så?

Vi vil rigtigt gerne, at vi kan få så mange med til at bakke op omkring sport og herunder  håndbolden i vores kommune. vi i Lemvig-Thyborøn Håndbold er måske flagskibet heri, men fødekilden hertil – håber vi endnu mere end nu – fremadrettet,  må blive mange af de unge spillere som er,  og kan udvikles rundt i klubberne lokalt. Derfor samarbejder vi også meget med lokalklubberne i vores kommune.

Vi vil meget gerne have sponsorer både erhvervsmæssigt og private. Vi betragter alle jer, som gode ambassadører for os, vi vil gerne finde de ”værktøjer”,  hvor vi kan være ambassadører for jer, for vores kommune og turisme, for at ”sælge” vores kommune bedst muligt.

Via vores erhvervsklub og events omkring håndbolden, håber vi på, at der sponsorer imellem bliver skabt gode kulturer og mulighed for gensidige forretnings aftaler. Erhvervsklubben er til for jer, brug muligheden aktivt, ved at udnytte de ”døre” som medlemskabet heraf kan give for profilering af din virksomhed, eller de relationer du kan opnå i dette forum.

Vi håber i fremtiden vi får skabt et godt uddannelses miljø omkring et håndbold akademi – i samarbejde med øvrige idræts- og uddannelses institutioner i kommunen.

Det store netværk som er omkring såvel mange udøvere i klubben, børn, forældre, erhvervsrelationer via forældrenetværk, samt ikke mindst vore sponsorer og det erhvervsnetværk vi har i klubben, håber vi endnu mere fremadrettet kan bindes sammen til fordel for alle.

Vi glæder os til de kommende spændende udfordringer omkring vores sportskultur i Lemvig Kommune.